PHẦN MỀM TÍNH CHI PHÍ LẮP ĐẶP ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ALENA

(A.) Tổng số tiêu thụ điện hàng tháng (KWh)

(B.) Giả lập tỉ lệ % tiêu thụ điện vào ban ngày

:

(C.) Lựa chọn hệ thống KWp

(D.)Giả lập số giờ nắng trung bình trong ngày /h (*)

(E.) Giá bán điện mặt trời cho EVN (*):

Lưu ý:

  1. Các số lượng mang tính ước tính gần đúng nhất và chi phí lắp đặt tạm tính 14 - 16.5 triệu/KWp cho 1 hệ thống
  2. Các giá trị có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình sử dụng điện của khách hàng và tùy thuộc vào vị trí lắp đặt hệ thống
  3. Giá cả của hệ thống cũng thay đổi nếu khách hàng lựa chọn thương hiệu pin, thương hiệu inverter khác nhau sẽ
  4. Kinh nghiệm: khách hàng nhập số liệu ở mục B càng chính xác thì kết quả càng chính xác.
  5. Kinh nghiệm: Khách hàng có thể nhập số KWp ở mục (C) từ nhỏ đến lớn cho đến khi có kết quả như mong muốn.